Analiza dotycząca przygotowania wieloskładnikowych pasz

Produkcja mleka i mięsa w Polsce charakteryzuje się dużą różnorodnością pod względem wielkości gospodarstw. Można też stwierdzić, że gospodarstw mniejszych jest trzykrotnie więcej, niż dużych. Na przykład, gospodarstw mlecznych do 300 krów jest około 70%, natomiast gospodarstw powyżej 500 krów jest mniej niż 10%.

Optymalne dobranie wozu paszowego do ilości bydła

wozy paszowePrzeprowadzono wiele badań dotyczących optymalnego wykorzystania wozów paszowych mieszających o różnych pojemnościach. Analiza dotycząca przygotowania wieloskładnikowych pasz w oborach dla krów wykazała, że optymalną pojemność jaką powinny mieć wozy paszowe w gospodarstwie na przykład do 100 krów to 6m3, a w pozostałych- powyżej 12m3. Z analizy wynika również, że w skład pasz wchodzą między innymi kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki i różne dodatki. Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania tych pasz jest podanie ich w postaci mieszanki paszowej. Do przygotowywania mieszanek paszowych jest wykorzystywany specjalistyczny stacjonarny lub, ostatnio bardziej popularny, zestaw mobilny. W innych krajach, również rozpowszechniło się zadawanie zmiksowanych pasz w formie całkowicie wymieszanej dawki z wykorzystaniem mobilnych wozów mieszająco – dozujących. W takim systemie wszystkie składniki określonej dawki, a więc pasze objętościowe, są podawane w formie jednej mieszanki, dostępnej dla zwierząt przez całą dobę.

Skład dawki jest dostosowany do stanu fizjologicznego krów. Pasze są mieszane według zawartości składników pokarmowych, w zależności od wymagań krowy w poszczególnych fazach laktacji. Najczęściej wyróżnia się cztery okresy fizjologiczne: zasuszanie, po wycieleniu, pierwszy okres laktacji (od 20 do 150 dnia), drugi okres laktacji (od 151 do 300 dnia). Czasem też okres zasuszania można podzielić na początkowy i końcowy.