Jak zoptymalizować zużycie energii w firmie?

W każdej firmie konieczne jest podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów. Niektóre płaszczyzny wymagają dogłębnego przeanalizowania. Jednym z przykładów może być chociażby zużycie mediów w zakładzie. Żeby rozpatrzyć czy poszczególne media są zużywane w sposób optymalny należy oszacować jakie jest zapotrzebowanie. W tym celu przeprowadzane są procesy, które pozwalają sprawdzić stan obecny.

Kto przeprowadza audyty energetyczne?

audyt energetyczny w przedsiębiorstwiePozwalają one również zaproponować działania, które prowadzą do poprawy. Można je podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Niezależnie od wybranej formy z całą pewnością można stwierdzić, że audyt energetyczny w przedsiębiorstwie jest działaniem niezbędnym. Pozwala on uzyskać bezcenną wiedzę na temat zużycia energii przez budynek lub zespół budynków. Na podstawie tego mogą następnie zostać zaproponowane rozwiązania, które pozwolą poprawić ten stan rzeczy. Często inwestycje czy modernizacje wykonywane po audycie pozwalają zwiększyć oszczędności o kilka, a nawet kilkanaście procent. Kluczowym zagadnieniem jest to żeby audyt został przeprowadzony przez doświadczoną osobę posiadającą niezbędne kompetencje oraz wiedzę. Audytor powinien posiadać także aktualne uprawnienia między innymi do pracy z wysokimi napięciami. Osoba prowadząca proces bardzo często w celu lepszego zrozumienia działania linii technologicznych czy maszyn współpracuje z przedstawicielami danej firmy.

Są to przeważnie technolodzy, automatycy czy elektrycy. Dzięki temu istnieje możliwość wymiany wiedzy, a także szybszego zdiagnozowania ewentualnych płaszczyzn, na których może być zrealizowana poprawa. Jak widać obecnie niezwykle istotna jest optymalizacja wszystkich zachodzących w przemyśle procesów. Tylko w ten sposób można poczynić oszczędności, co prowadzi finalnie do poprawy sytuacji ekonomicznej podmiotu. Zaoszczędzone środki mogą być przeznaczone na dalsze inwestycje.