Legalny pobyt cudzoziemców

Z różnych powodów w naszym otoczeniu spotkać możemy cudzoziemców. Czasami ich pobyt wynika wyłącznie z ich potrzeb, czasami zaś uwarunkowany jest potrzebami pracodawców, którzy coraz częściej zabiegają o przyjazd, np. Ukraińców do pracy, do której trudno znaleźć obecnie pracowników na rynku pracy. Oczywiście, niezależnie od powodu pobytu, każdorazowo cudzoziemiec powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu, który odnotuje jego pobyt.

Załatwianie spraw cudzoziemców

sprawy cudzoziemcówOsoby, które decydują się przyjechać do Polski na dłużej, podjąć pracę czy też korzystać z systemu edukacji, powinny zgłosić się do urzędu, który zalegalizuje ich pobyt i w pewnym stopniu ułatwi załatwianie różnych formalności z nim związanych. Najważniejsze sprawy cudzoziemców, którymi zajmują się urzędnicy to wydanie pozwolenia na pracę lub na pobyt. Bardzo często w załatwianiu tych spraw wspierać będą cudzoziemca agencje pracy, które odpowiadają za jego zatrudnienie. Oczywiście, nie zmienia to faktu, iż w urzędach zajmujących się sprawami cudzoziemców, każdorazowo powinny być zatrudnione osoby z odpowiednim podejściem do petentów, a także znające we właściwym stopniu konkretne języki obce. Z tego powodu rekrutacja do Urzędu do Spraw Cudzoziemców zwykle obejmuje testy językowe, a także zadania sprawdzające komunikatywność i odporność na stres potencjalnego pracownika. Wszystko po to. by znaleźć osoby kompetentne na dane stanowiska.

Ze względu na czas pandemiczny, z którym mamy obecnie do czynienia, część spraw, które wymagają pomocy urzędnika, możemy załatwić za pośrednictwem internetu. Warto mieć jednak świadomość tego, że wiele kwestii wiąże się z koniecznością stawienia się w urzędzie i złożenia podpisów pod dokumentami, w takich okolicznościach warto skorzystać z możliwości umówienia się na wizytę.