Przeznaczenie gaśnic proszkowych

 

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i typów gaśnic, a wybór ten nie jest podyktowany dobrą wolą producentów, a wymogiem i koniecznością dostosowania ich do danego pożaru. Oprócz tego, że wyróżniamy 6 rodzajów gaśnic, które opisane są kolejnymi literami alfabetu, to istnieją także 3 typy gaśnic rozróżniane ze względu na ich zawartość – proszkowe, z CO2 i wodne.

Zastosowanie i cena gaśnic proszkowych

gaśnice proszkowe - cenaGaśnice proszkowe mają za zadanie odciąć dostęp powietrza do płomieni. Środkiem gaśniczym jest proszek, najczęściej są to węglany lub fosforany sodu. Wyrzucane są z gaśnicy przy pomocy dwutlenku węgla lub azotu, a ich głównym przeznaczeniem jest gaszenie pożarów typu A (ciał stałych), B (ciał ciekłych) i C (gazów palnych). Możliwe jest także gaszenie nimi urządzeń elektrycznych, ale ze względu na dużą siłę wyrzutu proszku mogą one zostać w pełni uszkodzone, co dotyczy przede wszystkim urządzeń w ruchu. Jeśli chodzi o gaśnice proszkowe – cena jest uzależniona od jej wielkości i przeznaczenia – niektóre mogą być zastosowane do pożarów typu A, B i C, a inne tylko A i B. Te pierwsze będą droższe, ale cena w sklepach internetowych najmniejszych gaśnic (1 kg) zaczyna się od 50 złotych. Największe dostępne gaśnice mają 12 kg i ich cena waha się od 200 do 300 złotych. Do dużych hal przemysłowych lub stacji benzynowych zaleca się zakup profesjonalnych, przewoźnych gaśnic proszkowych, które mają nawet 25 kg środka gaśniczego, są umocowane na kołach i posiadają kilkumetrowy wąż gaśniczy. Ceny takich gaśnic zaczynają się od 1200 zł.

Właściwy dobór gaśnic do ich ewentualnego przeznaczenia jest podyktowany wymogiem sanitarnym, bez którego żaden obiekt nie przejdzie kontroli pożarowej. Warto jednak posiadać też gaśnicę w domu, w którym nie mamy obowiązku prawnego, ale mamy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.