Spalanie węgla dostarcza ciepła

Komfort termiczny osób przebywających w budynku jest bardzo ważny ze względu na ich wydajność oraz zdolność do wykonywania czynności. W większości przypadków budynki są ogrzewane przy pomocy instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja ta składa się z kotła, w którym dochodzi do spalania paliw. Ciepło powstałe w trakcie spalania oddawane jest do cieczy roboczej, która następnie krąży w rurach.

Piece węglowe wymagają wysokiej jakości surowca wsadowego

węgiel wesołaNastępnie ciecz robocza oddaje ciepło w wymiennikach takich jak grzejniki i powraca w obiegu zamkniętym do kolejnego ogrzania. Podstawowym elementem potrzebnym żeby wyżej wymieniony proces był wydajny jest kaloryczne paliwo, którego przykładem może być węgiel wesoła. Jest to wysokiej jakości węgiel z krajowych kopalń. Charakteryzuje się on wysoką kalorycznością przy jednoczesnej niskiej zawartości popiołu oraz siarki. Paliwo to jest ekonomiczne i pozwala uzyskać wysoką temperaturę spalania przy jednoczesnym długim czasie tego procesu. Wartość opałowa wynosi przeważnie 28-31,5MJ/kg. Zawartość popiołu z kolei wynosi 3-7%. Paliwo to może być stosowane w kotłach zasypowych, węglowych oraz konwencjonalnych. Węgiel ten charakteryzuje się również wysoką twardością, czarną barwą oraz wielkością ziarna rzędu 25-50mm. Jest on pakowany w opakowaniach po 25kg. Węgiel jest jednym z najczęściej wykorzystywanych paliw energetycznych na terenie kraju. Jest to podyktowane jego niską ceną ze względu na złoża, które są eksploatowane.

Oprócz węgla często do celów grzewczych wykorzystywane jest drewno. Posiada ono jednak mniejszą wartość opałową oraz gęstość co sprawia, że jest trudniejsze w magazynowaniu. Jak widać rodzaj zastosowanego opału jest ważną kwestią ze względu na sposób jego przechowywania a także same właściwości surowca. Węgiel wesoła charakteryzuje się wysoką kalorycznością a także niską zawartością popiołu co sprawia, że jest on surowcem wysokiej jakości.