Warunki gruntowe a budowa biologicznej oczyszczalni

Jeśli ktoś chce zadbać o środowisko w czasie odprowadzania nieczystości, to powinien zastanowić się nad wyborem przydomowej oczyszczalni. Taka oczyszczalnia jest całkowicie odizolowana od otoczenia, więc w żaden sposób nie wpływa na środowisko naturalne.

Powierzchnia potrzebna do budowy oczyszczalni

przydomowe oczyszczalnie ścieków wielkopolskieWszystkie procesy zachodzą w zamkniętym zbiorniku, który znajduje się pod ziemią. Ciekawe jest również to, że na montaż przydomowej oczyszczalnie nie wpływa ani rodzaj gruntu ani poziom wód gruntowych. Są to z kolei czynniki, które mają znaczenie przy montażu szamba. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, to budowa szamba może nie być dobrym rozwiązaniem – zwłaszcza plastikowego, które pod wpływem wysokiego poziomu może zostać „wyrzucone” na zewnątrz. Nie ma tu też żadnego znaczenia przepuszczalność gruntu. Ten czynnik miałby znaczenie, gdyby chodziło o oczyszczalnię z filtrem rozsączającym. W przypadku rozwiązań, jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków wielkopolskie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Oczyszczalnia będzie dobrze funkcjonować niezależnie od warunków gruntowych. Nie jest więc potrzebne wcześniejsze wykonywanie profesjonalnych badań gruntowych (przez firmy geotechniczne), co jak wiadomo, trochę kosztuje. Każdy kto zastanawia się nad taką oczyszczalnią, powinien wiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby jej montaż w ogóle był możliwy. Otóż na całą budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z błoną biologiczną trzeba przeznaczyć co najmniej kilka metrów kwadratowych powierzchni.

Jest to zdecydowanie mniej niż w przypadku oczyszczalni z filtrem rozsączającym. Dlatego na oczyszczalnię biologiczną mogą pozwolić sobie nawet właściciele nie za dużych działek. Oczywiście po kilku latach koszt budowy oczyszczalni biologicznej całkowicie się zwróci.