Zostań technikiem w zakresie bhp

Szkoła, w której prowadzone są zajęcia w systemie weekendowym jest bardziej popularna i częściej wybierana przez młodych ludzi niż szkoły kształcące w systemie dziennym, czyli w dni powszednie. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić – młodzi ludzie chcą połączyć pracę na etacie z dalszym podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Zdobądź tytuł technika bhp w półtora roku

technik bhp krakówKompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy można uzyskać w ramach wykształcenia kierunkowego: stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów, podnosząc swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych w zakresie bhp, albo podejmując naukę w szkole policealnej. Technik bhp Kraków to obecnie bardzo popularny zawód. Niemalże w ofercie każdej szkoły policealnej znaleźć można ten bezpłatny kierunek kształcenia. Cały cykl składa się z trzech semestrów. Pamiętać należy, że do ukończenia szkoły wymagane są praktyki zawodowe i to łącznie aż w wymiarze ośmiu tygodni. Okres ten jest jednak dzielony na dwa semestry, czyli cztery tygodnie w ciągu danego semestru. W trakcie praktyk można już poznać specyfikę pracy w danym zawodzie i zapoznać się z przyszłymi obowiązkami na stanowisku bhp-owca.  Ostatnim – podsumowującym etapem tej półtora letniej edukacji jest egzamin państwowy. Nie należy on do łatwych. Składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Aby uzyskać tytuł technika należy uzyskać pięćdziesiąt procent z części pisemnej i siedemdziesiąt pięć procent z części praktycznej.

Wyższe wykształcenie wcale nie jest konieczne aby wykonywać zawód swoich marzeń. Podnieść kwalifikacje czy uzyskać dodatkowe uprawnienia można także w szkołach policealnych czy innych placówkach, w których prowadzone są różnego rodzaju kursy zawodowe. Zwykle po ich ukończeniu wydawane są certyfikaty bądź zaświadczenia.